Caravan onderhoud

 caravan onderhoud
 
Een caravan is een duurzaam product en gaat een groot aantal jaren mee. Hoewel een caravan weinig mechanische delen heeft is onderhoud noodzakelijk.
Je kent het wel: wat rijdt dat slijt en wat staat vergaat!
Ook de verzekeringsmaatschappij kan bij een schadeclaim controleren of de caravan goed onderhouden is.
 
DMS-Service inspecteert zeer grondig alle vitale onderdelen zoals:
• Onderstel
• Remmen
• Velgen
• Banden
• Opbouw
• Elektronica
• Verlichting
• Kachel
• Gasstel
• Gasleidingen
• Koelkast
 
Tevens verrichten wij een vochtmeting.
 
Geadviseerd wordt (en sommige verzekeraars stellen het als eis) dat banden niet ouder mogen zijn dan 6 jaar. Het profiel is dan nog niet versleten maar droogtescheurtjes kunnen de kans op een klapband vergroten, waardoor het dus gevaarlijk wordt met de caravan te gaan rijden.
 

Onderstel en opbouw

Het onderhoud aan het onderstel en de opbouw is werk voor de vakman. We zetten de controlepunten voor u op een rij.

Onderstel

Chassis
Controleer de dissel en het chassis op beschadigingen en vervorming. Bij roestinwerking de betreffende delen behandelen met roestwerend middel. Trek de diverse chassisbouten af en toe na. De bouten tussen vloer en chassis niet te vast aandraaien. Controleer de werking van het neuswielspindel en de kleminrichting en smeer de spindel. Bij modellen met luchtband de spanning controleren en het rubber nakijken op verouderingsverschijnselen. Vet verder de spindels van de uitdraaisteunen licht in en maak ze gangbaar als ze zwaar draaien.
 
Remsysteem
Het schuifstuk moet geregeld doorgesmeerd worden en de hoes mag niet gescheurd of verhard zijn. Is de koppeling met de hand voor meer dan de helft in het schuifstuk te drukken, dan moeten de remmen gecontroleerd c.q. gesteld worden. De remkabels die van de remstang naar de remtrommel lopen, mogen niet geknikt of beschadigd zijn. Daarnaast kunt u zelf controleren of de losbreekkabel moet worden vervangen. De losbreekkabel mag niet gerafeld zijn.
 
Veersysteem
Onder de huidige caravans zitten rubbergeveerde assen en staalgeveerde assen.  

- Rubbergeveerde assen
Deze assen behoeven geen onderhoud. Laat wel elke twee jaar de toestand van de rubbers, de stand van de wielen en wielarmen en de veerweg controleren. Is er sprake van slijtage, dan hoeft dat niet meteen een nieuwe as te betekenen. Het volstaat soms om de rubberveerstrengen te vernieuwen. Voorwaarde is wel dat u er tijdig bij bent en de asdelen niet beschadigd zijn. Een afwijking blijkt bijvoorbeeld uit het overhellen van de caravan naar één kant of het ongelijkmatig afslijten van de band(en).

- Staalgeveerde assen
Een dergelijke as heeft torsiestaven. De bewegende delen moeten jaarlijks gesmeerd worden om overmatig slijten van de geleidingsbussen te voorkomen. Afwijkingen blijken uit het sterk overhellen van de caravan naar één kant (bij breuk) of het ongelijkmatig slijten van de banden (bij versleten bussen of vervorming).

- Schokdempers
Een staalgeveerde as heeft schokdempers nodig, omdat een eigen demping ontbreekt. Is het weggedrag wat springerig, laat die dan nakijken. Ook op rubbergeveerde assen komen schokdempers hoe langer hoe meer voor. Ze verbeteren het veer- en weggedrag. Bij het controleren gaat het vooral om de bevestiging en mogelijke vast roesten.
 
Wiellagers
Hierbij gaat het om een juiste afstelling van de wiellagers en overmatige slijtage. Ook wordt gekeken of de lagers nog goed in het vet verpakt zijn.
 
Koppeling
Vet de koppeling in en controleer de koppeling op gangbaarheid en vervorming. Trek de bevestigingsbouten na. Controleer bij een stabilisatorkoppeling de toestand van de remsegmentjes op slijtage. Ze mogen ook niet vervuild of vet zijn.
 
Onderkant
De onderkant van de vloer kunt u eventueel met een houtimpregneermiddel behandelen. Of de vloer nog intact is, kunt u nakijken door met de achterkant van een kleine schroevendraaier te kloppen of voorzichtig in de triplex laag te prikken. Gaat u er zonder veel moeite doorheen, dan duidt dit op een verrotte plek.
 
Opbouw
Het inspecteren van de opbouw is eventueel zelf te doen, al blijft het vaak bij het constateren van gebreken. Het repareren is veelal werk voor de vakman. Met de volgende tips kunt u vroegtijdig problemen signaleren.
 
Buitenbeplating
De buitenkant kunt u controleren op beschadigingen (deuken) en corrosieverschijnselen. Is de aluminiumplaat gescheurd, dan is hij aan vervanging toe. Controleer ook of het dak niet beschadigd is (door hagel bijvoorbeeld). Beschadigde hoeklijsten geven kans op binnendringen van vocht. U moet ze daarom zo snel mogelijk laten repareren. Plooien of scheurtjes boven de deur wijzen er op dat er iets mis is. In het ergste geval kan het chassis doorgezakt zijn. Schakel een vakman in.
 
Handgrepen
Handgrepen moeten stevig vastzitten, anders geeft dat kans op waterlekkage. Zitten ze los, dan is de enige remedie opnieuw vastzetten en afkitten. Kijk dan ook meteen of het interieur ter hoogte van de handgrepen sporen van lekkage vertoont.
 
Ramen
De aansluiting van de raamuitzetters is van belang, want daar kunnen de ramen nogal eens scheuren. Verder zorgt verdroogde kit voor niet goed afdichtende raamrubbers. De lekkage die hierdoor kan ontstaan, is vaak de oorzaak van verrotte wanden en vloeren. Laat de kit tijdig vervangen en meteen controleren of al vochtinwerking heeft plaatsgevonden.

Gas, water, elektriciteit

Gasinstallatie controleren
Controleer om te beginnen of de leidingen en slangen niet beschadigd zijn. Ze moeten bovendien goed vastzitten. Een verdroogde of gescheurde gasslang, kan evenals een leiding die loszit, na verloop van tijd tot gevaarlijke situaties leiden. Lekkages zijn op te sporen met een speciaal pompje, door het afsoppen van de leidingen of met een speciale spray.
 
Een butaanslang is zwart en heel flexibel, de slang dicht af op de elasticiteit van het product. Dit soort slangen zijn in verschillende kwaliteiten leverbaar en moeten geregeld op droogtescheurtjes gecontroleerd worden. Een vervangingstermijn van twee jaar is voor dit soort slangen niet ongewoon! De propaanslang is oranje. Ook hiervan zijn er verschillende kwaliteiten, maar deze slangen zijn in de regel minder gevoelig voor veroudering. Dus wel regelmatig controleren op beschadigingen en droogtescheurtjes maar een goede kwaliteit slang kan bij normale omstandigheden 6 jaar meegaan.
 
De gasflessen zelf moet u om de 10 jaar vervangen of laten herkeuren De leeftijd ziet u aan het jaartal op de kraag van de fles (keuringstermijn). Laat ook de werking van kooktoestel, kachel en koelkast nakijken. Een goede verbranding speelt hier bij een grote rol.
 
Elektrische installatie
Niet goed werkende verlichting tijdens het rijden is bij caravans een veel voorkomende kwaal. Het scoort zelfs een vierde plaats op de top 10 van mankementen. Het is aan te bevelen de verlichtingsglazen regelmatig aan de binnenzijde te reinigen en de lampcontacten tegen corrosie te behandelen.
 
Stekkerverbinding tussen auto en caravan
Schone aansluitingen zijn de beste garantie voor een storingsvrije werking. Ter bescherming kunt u een dun laagje zuurvrije vaseline aanbrengen. Bij de vakhandel is een spray verkrijgbaar om vervuilde of geoxideerde contacten te reinigen. Een goede stekkerverbinding is niet alleen van belang voor de verlichting, maar ook voor de voeding van de koelkast en een eventuele boordaccu.
 
Aansluitschema’s
Het beste is om auto en caravan volgens het genormaliseerde schema aan te sluiten. Het vergroot de uitwisselbaarheid en maakt het opsporen van storingen gemakkelijker. Hierbij volgt de verlichting van de caravan de verlichting van de auto.
 
Stekkers
Er bestaan drie soorten 13-polige stekkers: Multicon (Feder), Volta (Jaeger en Hella) en West. Het onderhoud is gelijk aan dat van de 7-polige stekker. Heeft de caravan een Volta-aansluiting en de auto een 7-polige stekker, dan zijn ze met behulp van een adapter toch op elkaar aan te sluiten. De 7-polige stekker past zonder adapter op een Multicon- en West aansluiting, mits beide volgens het aansluitschema hiervoor zijn aangesloten. Zoals in de schema’s te zien is, zijn de meeste problemen bij aansluiting 54G te verwachten.
 
12-voltinstallatie
Laat de 12 volt-installatie regelmatig controleren. Slechte verbindingen of beschadigde bedrading hebben niet alleen tot gevolg dat bijvoorbeeld de koelkast niet meer werkt. Het geeft ook kans op andere storingen.
 
230-voltinstallatie
De installatie moet goed geaard en gezekerd zijn. Vooral de aarding laat nog wel eens te wensen over. Controleer daarom de verbindingen naar de metalen delen (geel/ groene draden) en de aardlekschakelaar. Ontbreekt een aardlekschakelaar en wilt u geen risico lopen, laat er dan een monteren. De werking van de aardlekschakelaar kunt u controleren door de testknop in te drukken. Hij zal de stroom direct moeten uitschakelen.
 
Accu
Controleer het vloeistofniveau van de accu (indien aanwezig) en vul zo nodig bij met gedestilleerd water. Houd de bovenkant van de accu schoon. Verwijder corrosie van de polen en vet ze daarna in met zuurvrije vaseline. Bij langdurig stallen kunt u de accu het beste uit de caravan halen en hem eens in de drie maanden eens doorladen.
 
Watervoorziening
Onderhoud van de waterinstallatie is eenvoudig zelf te doen door de tanks ieder jaar met een reinigingsmiddel (bijvoorbeeld warm sodawater) schoon te maken en de resten door goed spoelen te verwijderen. U kunt de watertanks zo nodig ontsmetten met een mengsel van water en bleekmiddel (10 ml bleekwater op 10 liter water). Open ook de kranen, zodat de leidingen doorspoelen en laat het mengsel ongeveer één dag inwerken. Spoel daarna de installatie met steradent en heet water door.